Christian Nissen Spangshus
Samtlige skrifter
- se her -
Udgivelser i bogform samt digitale udgivelser


Graham Horn, Bridge over an Avon stream - geograph.org.uk - 1524926, CC BY-SA 2.0


Digitale udgivelser:

           
Bibliografi


Slavisk bibliografi

Bibliografier over slaviske emner

1. Polsk bibliografi. Udvalgte bibliografiske værker

2. Christian Spangshus. Slavisk bibliografi

3. Polske bøger i dansk oversættelse

4. Litteratur og kilder vedrørende Polens geografi, topografi og historie (Turist i Polen. Litteraturfortegnelse)

5. Bøger om Rusland. Fortegnelse over en boggave
Side 1 -- Side 2 -- Side 3 -- Side 4 -- Side 5 -- Side 6
-- Side 7 -- Side 8 -- Side 9 -- Side 10 -- Side 11 -- Side 12
-- Side 13 -- Side 14


Anmeldelser af bibliografier:

1. Polen og Jugoslavien. 3 bibliografier
Side 1 --Side 2

2. Polsk litteratur i Skandinavien - og omvendt. 4 nyere bibliografier
Side 1 - Side 2 - Side 3 - Side 4 - Side 5 - Side 6
- Side 7


Dansk bibliografi

Bibliografier over danske emner

Christen Kold. En litteraturfortegnelse. Thisted Centralbibliotek, 1966. 13 s.

Forside -- Side 1 - Side 2 - Side 3 - Side 4 - Side 5 - Side 6 - Side 7 - Side 8 - Side 9 - Side 10 - Side 11 - Side 12 - Side 13
Genealogi


Min egen slægt

Anetavler m.v.

Christian Nissen Spangshus. Anetavle
(Direkte aner. Under udarbejdelse)

Christian Nissen Spangshus: Navne i min slægt
(Direkte aner)

Maryla Twardowska-Spangshus. Anetavle
(Direkte aner. Under udarbejdelse)

Slægtshistorie

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 1

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 2

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 3

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 4

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 5

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 6

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 7

Mine tipoldeforældres familie. Kapitel 8

Mine bedsteforældres familie. Kapitel 2

HISTORIE


Storbritannien

Forsøg på en kort oversigt over britisk befolknings- og sproghistorie til 1087
(4.udgave)

På sporet af juterne Om problemet med identificering og lokalisering af folket "iuti" hos Bede
og om sandsynligheden af et ikke-skandinavisk svar på dette spørgsmål.


Slaverne

Vestslaviske stammer i det nuværende Tyskland i oldtid og middelalder
samt forbindelser til danerne og Danmark. Med en indledning om slaverne i almenhed.

Del I: De slaviske folks oprindelse, hjemland, udbredelse og sprog. 2.udg.

Del II: Folket i nordvest. Træk af Obodritterrigets historie og dets stilling i Europa mellem yngre jernalder og tidlig middelalder

Egne erindringer. - Ejendomshistorie

Ejendommen Gammeltoft. Erindringer og undersøgelser omkring mit fødehjem

Ejendommen Spangshus. Erindringer og undersøgelser omkring mit barndomshjem

Sprog


Fejlagtig og/eller misvisende sprogbrug i moderne dansk. Nogle aktuelle eksempler
(Fortsættes)


Woźniacki udtales Våsjnjatski - ikke Våsniakki


Bemærkninger til et forslag til ny dansk standard for translitteration af kyrilliske tegn

Lidt om stednavne i vestslavisk med endelsen -ice, -ici, eller -icy, med udgangspunkt i det polske stednavn Siemianowice Śląskie

Litteratur


Digte

Polske digte


Introduktion til Gogols forfatterskab

Hit Counter

15.01.2020