Po kolacji wigilijnej, ale przed obdarowywaniem się prezentami, Duńczycy ¶piewaj± kolędy. (Foto: ep)


Okładka - Strona tytułowa. - Kolofon. - Spis tre¶ci. - Przedmowa.
Rozdział I.A - Rozdział I.B - Rozdział I.C - Rozdział II. - Rozdział III - Spis ilustracji

poprzednia strona (ilustracje) - następna strona (ilustracje)