Julemand na ulicach Holstebro. Mikołaj ubiera drewniaki i ciepłe wełniane skarpety, co jest również charakterystyczne dla duńskiego stroju ludowego. (Foto: mts)


Okładka - Strona tytułowa. - Kolofon. - Spis treści. - Przedmowa.
Rozdział I.A - Rozdział I.B - Rozdział I.C - Rozdział II. - Rozdział III - Spis ilustracji

poprzednia strona (ilustracje) - następna strona (ilustracje)