- spangshus online - Turysta w Danii -

Średniowieczne zamki w Danii


Zamek Nyborg

Przedmowa:

Zamki obronne znane są w Danii od pierwszej połowy 12 wieku do początku 16 wieku.
Niniejszy wykaz obejmuje przede wszystkim średniowieczne zamki obronne. Poza tym wymienione są przykłady założenia obronne z okresu Wikingów jak również przykłady zamków magnackich (renesansowych) z 16 wieku. Wybrane tutaj zamki magnackie (herreborge) wykazują w dalszym ciągu cechy architektury obronnej ale główny nacisk został położony na wygląd wspaniałej siedziby rodziny szlacheckiej.
W ciągu całego średniowiecza zostało zbudowane ok. 1000 zamków na terenie Danii.

Oprócz budowli zawartych w przedstawionym poniżej wyborze duńskich zamków na terenie dzisiejszej Danii warto wspominać też o duńskich średniowiecznych zamkach na dawnych terenach Danii, które poźniej z powodu wojen znalazły się w granicach sąsiadujących państw. Przykłady:
Niemcy Północne: Flensborg (Flensburg): Duborg, Rendsborg (Rendsburg), Sankt Jørgensborg (Jürgensburg / Zamek Św.Jerzego), Svaneborg (Schwonsburg / Zamek Łabędzi), Kongsborg (Zamek Królewski), Mildeborg, Danskeborg (Zamek Duńczyków), Gottorp Slot (Schloss Gottorf / Zamek Gottorp).
Szwecja Południowa: Helsingborg (Zamek Helsingborg), Glimmingehus (Zamek Glimmingehus), Malmøhus (Malmöhus Slott / Zamek Malmöhus), Trelleborg (Zamek Trelleborg), Sølvesborg (Sölvesborgs slott), Åhus borg / Aosehus, Torup slot (Torups slott), Skanør borg (Skanörs borg, Zamek Skanør), Søvdeborg (Sövdeborg), Varberg, Falkenberg, Landskrona, Sjöborg / Elleholms slott, Hunehals.

Podstawowe zwroty:
Slowo "borg" po duńsku oznacza "zamek (obronny)", natomiast "slot" oznacza "pałac". "Nyborg" znaczy "Nowy Zamek".
Na terenie Danii te budowle obronne z czasem nazwano "slot" ("pałac"), np. Vordingborg Slot, niezależnie od tego, czy budowla w dalszym ciągu ma charakter obronny, czy została przebudowana na pałac o charakterze przeważnie mieszkalnym. W tym przypadku "Vordingborg" rozumie się przeważnie jako nazwę powstałego wokół zamku miasta a nie jako pierwotną nazwę samego zamku.

Słownictwo fachowe:
Bailey - patrz: Motte and bailey
Castrum-curia: ''Zamek-dwór''. W Danii typ ''motte and bailey'' został w 14 wieku zastąpiony przez podobny typ: ''castrum-curia'', gdzie całość składała się z obwarowanego bailey (curia) oraz obwarowanego motte (castrum - wzniesienia zamkowego), castrum będący nieco mniejszy od typowego motte.
Donżon: Wieża obronno-mieszkalna, zwykle z częścią mieszkalną na górze, niżej zapasy żywności i w piwnicy często więzienie.
Motte - patrz: Motte and bailey
Motte and bailey: Proste założenie obronne, składające się z dwóch wzniesień, zwykle sztucznych nasypów ziemnych, często w formie stożkowatej. Na jednym z nasypów (motte) stał zwykle wieża obronna/schronieniowa, często drewniana (później kamienna), otoczona palisadą drewnianą i/lub wałem ziemnym i fosą. Na drugim nasypie (bailey) stały budynki mieszkalne i gospodarcze, również otoczone palisadą i wałem. Czas: Wcześnie średniowiecze.
Palatium: Budynek mieszkalny/administracyjny na większych zamkach, zwykle będący mieszkanie kasztelana lub właściciela zamku albo siedziba lennika lub króla. Od tego łacińskiego słowa pochodzą słowa w europejskich językach jak: pałac (pol.), palads, palæ (duń.), palace (ang.), palais (fra.)
Trelleborg: Założenie obronne składające się z większej ilości domów wewnątrz pierścieniowego wału obronnego. Dokładne przeznaczenie założenia nie jest do końca znane. Czas: 10 wiek.
Zamek magnacki: Typ zamku pomiędzy zamkiem obronnym a pałacem magnata, czyli budowla, która nie jest pozbawiona typowych, obronnych cech klasycznego zamku, ale czyim przeznaczeniem jest bycie mieszkaniem jej właściciela. Czas: Przeważnie 16 wiek


Jutlandia. - Hjelm. - Als. - Fionia. - Langeland. - Ærø. - Sprogø. - Zelandia. - Møn. - Lolland. - Bornholm.Dania na zachód od Dużego Bełtu

Jutlandia

Aggersborg
Aktualna nazwa: Aggersborg
Lokalizacja: Jutlandia Północna: Nad ciśnieniem Limfjorden naprzeciwko miasta Løgstør
Kategoria: Warownia wikingów typu Trelleborg
Rok budowy: 2.połowa 10 wieku
Stan obecny: Grodzisko; 1994: rekonstrukcja wału


Asdal (Zamek Asdal)
Aktualna nazwa: Asdal Voldsted (Grodzisko Asdal)
Lokalizacja: Jutlandia Północna: na południowy wschód od miasta Hirtshals
Kategoria/Opis: Zamek z trzema budynkami oraz prawdopodobnie dwiema wieżami
Rok budowy: Nie znany
Późniejsze zmiany: Zburzony po roku 1800
Stan obecny: Grodzisko


Bispens Hald
Aktualna nazwa: Bispens Hald / "3.Hald" ("Zamek Biskupi Hald")
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: Nad jeziorem Hald Sø na południe od miasta Viborg
Kategoria: Zamek
Rok budowy: 14 wiek
Stan obecny: Grodzisko, ruiny, rekonstrukcja wieży


Bjørnkær (Zamek Bjørnkær)
Aktualna nazwa: Bjørnkær Voldsted (Grodzisko Bjørnkær)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: na zachód od wsi Hou, na południe od miasta Aarhus
Kategoria / Opis: Założenie obronne na dwóch wzniesieniach oddzielonych od siebie fosą: wschodnie, otoczone z trzech stron podwójnym wałem i podwójną fosą, i zachodnie, otoczone wałem i fosą; na wschodnim wzniesieniu (zamkowym) wieża ceglana z piwnicą z kamienia i studnią.
Rok budowy: Prawdopodobnie 13 wiek
Rok przebudowy: 14 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Bygholm (Zamek Bygholm)
Aktualna nazwa: Bygholm Voldsted (Grodzisko Bygholm)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: miasto Horsens
Kategoria / Opis: Zamek na wzniesieniu z fosą
Rok budowy: Początek 14 wieku
Stan obecny: Grodzisko


Fyrkat
Aktualna nazwa: Fyrkat
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: na południowy zachód od miasta Hobro
Kategoria: Warownia wikingów typu Trelleborg
Rok budowy: 2.połowa 10 wieku
Stan obecny: Grodzisko; rekonstrukcja domu poza wałami


Gammelhald
Aktualna nazwa: Gammelhald / Niels Bugges Hald / "2.Hald" ("Zamek Stary Hald")
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: Nad jeziorem Hald Sø na południe od miasta Viborg
Kategoria: Zamek typu castrum-curia
Rok budowy: 14 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Hald (Zamek Hald)
Aktualna nazwa: Hald / Brattingsborg / "1.Hald" (Zamek Hald)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: Nad jeziorem Hald Sø na południe od miasta Viborg
Kategoria: Zamek typu castrum-curia
Rok budowy: 14 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Kalø (Zamek Kalø)
Aktualna nazwa: Kalø Slot (Zamek Kalø)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: Na południe od miasteczka Rønde
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 1.połowa 14 wieku
Rok przebudowy: ok.1350
Stan obecny: Ruiny


Koldinghus (Zamek Koldinghus)
Aktualna nazwa: Koldinghus (Zamek Koldinghus)
Lokalizacja: Jutlandia Południowa: Miasto Kolding
Kategoria / Opis: Zamek z dwoma - później czterema - skrzydłami; duża prostokątna wieża narożna dopiero od ok. 1600.
Rok budowy: Połowa 13 wieku
Rok przebudowy: 13, 15, 16 i 18 wiek
Remont: 20 wiek
Stan obecny: Remontowany zamek / Muzeum


Nørreris (Nørreris)
Aktualna nazwa: Nørreris Voldsted (Grodzisko Nørreris)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: na północny wschód od wsi Sabro (w Lesie Nørreris), na północny zachód od miasta Aarhus
Kategoria / Opis: Założenie obronne z wieża na prostokątnym nasypie zamkowym otoczonym fosami oraz wałem
Rok budowy: ok.1300
Stan obecny: Grodzisko


Nørrevolde (Nørrevolde)
Aktualna nazwa: Nørrevolde Voldsted (Grodzisko Nørrevolde)
Lokalizacja: Jutlandia Południowa: między wsiami Arrild i Toftlund
Kategoria / Opis: Założenie obronne z wieża na wzniesieniu zamkowym otoczonym fosą - oraz przedzamcze wschodnie i północne, połączone ze sobą oraz z lądem mostami - calość otoczona podwojną fosą i wałem.
Rok budowy: ok.1350
Stan obecny: Grodzisko


Riberhus (Zamek Riberhus)
Aktualna nazwa: Riberhus (Riberhus)
Lokalizacja: Jutlandia Południowa: Miasto Ribe
Kategoria / Opis: Zamek na wzniesieniu otoczonym fosą
Rok budowy: ok. 1250
Rok przebudowy: 16 wiek
Inne zmiany: Zburzony w drugiej połowie 17 wieku
Stan obecny: Grodzisko


Rugtved (Zamek Rugtved)
Aktualna nazwa: Rugtved Voldsted (Grodzisko Rugtved)
Lokalizacja: Jutlandia Północna: na zachód od lasu Rugtved Skov, na północnej stronie rzeki Voers Å; na południowy zachód od miasta Sæby
Kategoria / Opis: Założenie obronne z m.in. wieżą na wzniesieniu otoczonym fosami i wałami
Rok budowy: Prawdopodobnie pierwsza połowa 14 wieku
Stan obecny: Grodzisko


Silkeborg (Zamek Silkeborg)
Aktualna nazwa: Silkeborg Slot / Silkeborg Voldsted (Pałac Silkeborg)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: Miasto Silkeborg
Kategoria / Opis: Wysepka otoczona palisadą, później zamek, później kamienica z dwoma przedzamczami oddzielonymi od siebe fosami.
Rok budowy: 13 wiek
Rok przebudowy: 15 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Skanderborg (Zamek Skanderborg)
Aktualna nazwa: Skanderborg Slot (Pałac Skanderborg)
Lokalizacja: Jutlandia Wschodnia: Miasto Skanderborg
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 12 wiek
Rok przebudowy: Przebudowa na pałac renesansowy: 16 wiek.
Stan obecny: Jedna z wież pałacowych jest dzisiaj wieżą kościelną.


Spøttrup (Zamek Spøttrup)
Aktualna nazwa: Spøttrup Borg (Zamek Spøttrup)
Lokalizacja: Jutlandia Zachodnia, nad jeziorem Spøttrup Sø, niedaleko brzegu cieśniny Limfjorden, na północny zachód od miasta Skive
Kategoria / Opis: Czteroskrzydłowy zamek
Rok budowy: ok. 1500
Rok przebudowy: 16 i 18 wiek
Stan obecny: Zamek, muzeum


Wejście do zamku Spøttrup


Tovskov (Tovskov)
Aktualna nazwa: Tovskov Voldsted (Grodzisko Tovskov)
Lokalizacja: Jutlandia Południowa: na północny zachód od wsi Sommersted, na północny zachód od miasta Haderslev
Kategoria / Opis: Założenie obronne na nasypie (prawdopodobnie wraz z przedzamczem na południe) - otoczonym fosą i wałem
Rok budowy: Prawdopodobnie 14 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Trøjborg (Zamek Trøjborg)
Aktualna nazwa: Trøjborg Slot (Pałac Trøjborg)
Lokalizacja: Jutlandia Południowa: Wieś Visby, na północny zachód od miasta Tønder
Kategoria / Opis: Zamek na sztucznej wysepce z m.in. dużą wieżą.
Rok budowy: 1.połowa 14 wieku
Rok przebudowy: 2.połowa 16 wieku; przebudowa na pałac renesansowy: czteroskrydłowe założenie piętrowe z dwiema fosami.
Stan obecny: Ruiny


Tørning (Zamek Tørning)
Aktualna nazwa: Tørning Slot (Zamek Tørning)
Lokalizacja: Jutlandia Południowa: Na południe od wsi Hammelev, na zachód od miasta Haderslev
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: ok.1300
Inne zmiany: Zniszczony w pożarze 1597
Stan obecny: Grodzisko


Hjelm

Fyrbakken
Aktualna nazwa: Fyrbakken (Fyrbakken, "Latarniowe wzgórze")
Lokalizacja: Na środku wyspy Hjelm, niedaleko półwyspa Djursland
Kategoria: Zamek strażniczy
Rok budowy: ok.1300
Stan obecny: Grodzisko


Als

Alsborg / Nordborg (Zamek Alsborg, Zamek Nordborg)
Aktualna nazwa: Nordborg Slot (Pałac Nordborg (''Zamek Północny''))
Lokalizacja: W północnej części wyspy Als
Kategoria: Zamek
Rok budowy: Połowa 12 wieku
Rok przebudowy: m.in. 16 wiek
Stan obecny: Pałac, szkoła


Sønderborg (Zamek Sønderborg)
Aktualna nazwa: Sønderborg Slot (Pałac Sønderborg, ''Zamek Południowy'')
Lokalizacja: W południowo-zachodniej części wyspy Als. Parę kilometrów na zachód - w Południowej Jutlandii - znajduje się historyczna Twierdza Dybbøl
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 1. połowa 13 wieku
Rok przebudowy: 16 wiek
Stan obecny: Czteroskrydłowy pałac, Muzeum


Fionia

Egeskov (Zamek Egeskov)
Aktualna nazwa: Egeskov Slot (Pałac Egeskov)
Lokalizacja: Fionia: Na południe od miasteczka Ringe
Kategoria: Zamek magnacki, Zamek wodny
Rok budowy: Początek 16 wieku
Rok przebudowy: 19 wiek
Stan obecny: Pałac


Hesselagergård (Zamek Hesselagergård)
Aktualna nazwa: Hesselagergård (Dwór Hesselagergård)
Lokalizacja: Fionia: Na południe od miasta Nyborg
Kategoria: Zamek magnacki
Rok budowy: 1538-1550
Remont: 20 wiek
Stan obecny: Pałac, dwór


Hindsgavl (Zamek Hindsgavl)
Aktualna nazwa: Hindsgavl Slot (Pałac Hindsgavl)
Lokalizacja: Fionia: Miasto Middelfart
Kategoria: Zamek
Rok budowy: Początek 13 wieku
Rok przebudowy: 17 i 18 wiek
Stan obecny: Pałac / Hotel / Ośrodek kongresowy oraz grodzisko


Kongshøj (Kongshøj)
Aktualna nazwa: Kongshøj Voldsted (Grodzisko Kongshøj)
Lokalizacja: Fionia Południowa: Na południowy zachód od wsi Ørbæk.
Kategoria / Opis: Założenie typu motte and bailey z stożkowatym nasypem zamkowym
Rok budowy: Nie znany
Stan obecny: Grodzisko


Nyborg (Zamek Nyborg; "Nowy Zamek")
Aktualna nazwa: Nyborg Slot (Zamek Nyborg)
Lokalizacja: Fionia: Miasto Nyborg
Kategoria: Zamek / Kasztel
Rok budowy: ok. 1160
Rok przebudowy: 15, 16 i 17 wiek
Remont: 1917-23
Stan obecny: Zamek. Jedno skrzydło zachowało się do dzisiaj


Næsbyhoved (Næsbyhoved)
Aktualna nazwa: Næsbyhoved Voldsted (Grodzisko Næsbyhoved)
Lokalizacja: Fionia: miasto Odense, na zachód od portu
Kategoria / Opis: Zamek na wysokim wzgórzu otoczonym suchymi fosami - sam budynek prawdopobnie kamienica otoczona murem obwodowym
Rok budowy: Prawdopodobnie 13 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Rygård (Rygaard)
Aktualna nazwa: Rygård (Dwór Rygaard)
Lokalizacja: Fionia Wschodnia: na zachód od wsi Langå, na południowy zachód od miasta Nyborg.
Kategoria / Opis: Czteroskrzydłowy zamek magnacki
Rok budowy: Połowa 16 wiek
Stan obecny: Dwór / Zamek


Wedellsborg (Wedellsborg)
Aktualna nazwa: Wedellsborg (Dwór Wedellsborg)
Lokalizacja: Fionia Zachodnia: na półwyspie Iversnæs nad Małym Beltem - na północny zachód od miasta Assens.
Kategoria / Opis: Kamienica połączona z jeszcze starszym donżonem zamkowym
Rok budowy: 1. połowa 14 wieku + ok. 1500. Przeniesiony w obecne miejsce w 14 wieku.
Rok przebudowy: 16 wiek (dodano 2 dodatkowe skrzydła) oraz ok.1700
Stan obecny: Dwór / Pałac


Ørbæklunde (Zamek Ørbæklunde)
Aktualna nazwa: Ørbæklunde (Pałac Ørbæklunde)
Lokalizacja: Fionia: Niedaleko wsi Ørbæk, na południowy zachód od miasta Nyborg
Kategoria: Zamek magnacki
Rok budowy: 2.połowa 16 wieku
Rok wybudowy: 1630-35
Stan obecny: Pałac, dwór


Ørkild Borg (Zamek Ørkild)
Aktualna nazwa: Ørkild Voldsted (Grodzisko Ørkild)
Lokalizacja: Fionia Południowa: miasto Svendborg
Kategoria / Opis: Zamek na wzgórzu otoczony murem obwodowym oraz fosą; przedzamcze otoczone fosą i wałem.
Rok budowy: 13 wiek.
Rok przebudowy: Nie znany
Inne zmiany: Zniszczony 1534
Stan obecny: Grodzisko


Ærø

Søby Volde
Aktualna nazwa: Søby Volde / Søbygård Voldsted (Grodzisko Søby Volde, "Wały Søby")
Lokalizacja: Na południowy zachód od wsi Søby w północnej części wyspy Ærø
Kategoria: Zamek strażniczy
Rok budowy: Początek 12 wieku
Stan obecny: Grodzisko


Langeland

Tranekær (Zamek Tranekær)
Aktualna nazwa: Tranekær Slot (Pałac Tranekær)
Lokalizacja: Wyspa Langeland: Wieś Tranekær
Kategoria / Opis: Zamek z palatium otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 1.połowa 13 wieku oraz 15 i 16 wiek
Rok przebudowy: 17, 18, 19 i 20 wiek
Stan obecny: Pałac, dwór


Duży Bełt

Sprogø

Sprogø (Sprogø)
Aktualna nazwa: Sprogø (Sprogø)
Lokalizacja: Wyspa Sprogø w Dużym Bełcie
Kategoria / Opis: Założenie obronne z wieżą na miejscu obecniej latarni morskiej
Rok budowy: Połowa 12 wieku
Stan obecny: Ruiny


Dania na wschód od Dużego Bełtu

Zelandia

Absalons Borg (Zamek Absalona)
Aktualna nazwa: Absalons Borg (Zamek Absalona)
Lokalizacja: Zelandia Północna: Miasto (stolica) København (Kopenhaga)
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: Lata 1160-te
Późniejsze zmiany: Zburzony w 1369 r.
Stan obecny: Ruiny pod Christiansborg - 5.budowla zamkowa/pałacowa na tym miejscu - siedziba duńskiego parlamentu Folketinget


Asserbo (Asserbo)
Aktualna nazwa: Asserbo borgruin (Ruiny zamkowe Asserbo)
Lokalizacja: Zelandia Północna: na wschód od miasteczka Liseleje
Kategoria: Zamek
Rok budowy: ok. 1340
Rok przebudowy: Nie znany
Stan obecny: Grodzisko, ruiny


Bastrup (Bastrup)
Aktualna nazwa: Bastruptårnet / Bastrup Stenhus (Wieża Bastrup / Kamienica Bastrup)
Lokalizacja: Zelandia Północna: Na północnym brzegu Jeziora Bastrup, na południe od wsi Lynge
Kategoria: Zamek strażniczy
Rok budowy: 1.połowa 12 wieku
Stan obecny: Ruiny


Borreby (Zamek Borreby)
Aktualna nazwa: Borreby Herreborg (Zamek magnacki Borreby)
Lokalizacja: Zelandia Południowa: Na południe od miasta Skælskør
Kategoria: Zamek magnacki
Rok budowy: Połowa 16 wieku
Późniejsze zmiany: Początek 17 wieku, połowa 18 wieku
Stan obecny: Pałac, dwór


Dragsholm (Zamek Dragsholm)
Aktualna nazwa: Dragsholm Slot (Pałac Dragsholm)
Lokalizacja: Zelandia Północna: Na południowy zachód od wsi Fårevejle
Kategoria / Opis: Zamek wraz z palatium
Rok budowy: 1.połowa 13 wieku
Rok przebudowy: 17 wiek
Remont: 1918
Stan obecny: Pałac / Hotel / Ośrodek kongresowy


Dronningholm (Dronningholm)
Aktualna nazwa: Dronningholm (Dronningholm)
Lokalizacja: Zelandia północna - na południowy wschód od miasta Frederiksværk, blisko jeziora Arresø.
Kategoria / Opis: Zamek z palatium i wieżą centralną - otoczony murem obwodowym
Rok budowy: ok.1200
Stan obecny: Grodzisko


Gisselfeld (Pałac Gisselfeld)
Aktualna nazwa: Gisselfeld Slot, Gisselfeld Kloster (Pałac Gisselfeld, Klasztor Gisselfeld)
Lokalizacja: Zelandia Południowa: Na południe od miasteczka Haslev
Kategoria: Zamek magnacki
Rok budowy: Połowa 16 wieku
Rok przebudowy: 17, 19 i 20 wiek
Stan obecny: Pałac


Gjorslev (Zamek Gjorslev)
Aktualna nazwa: Gjorslev Slot (Pałac Gjorslev)
Lokalizacja: Zelandia Południowa, na północ od miasteczka Store Heddinge
Kategoria: Kamienica
Rok budowy: Ok. 1400
Rok przebudowy: 17, 18 i 19 wiek
Stan obecny: Wybudowany zamek


Gurre (Zamek Gurre)
Aktualna nazwa: Gurre Slot (Pałac Gurre)
Lokalizacja: Zelandia Północna: Nad Jeziorem Gurre, na zachód od miasta Helsingør
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: Połowa 12 wieku
Rok przebudowy: 2.połowa 14 wieku
Stan obecny: Ruiny


Haraldsborg (Zamek Haraldsborg)
Aktualna nazwa: Haraldsborg Voldsted (Grodzisko Haraldsborg, ''Zamek Haralda'')
Lokalizacja: Zelandia Północna: Miasto Roskilde
Kategoria / Opis: Założenie obronne typu ''motte and bailey'' - z drewnianą wieżą obronną
Rok budowy: Początek 13 wieku
Stan obecny: Grodzisko


Hjortholm (Hjortholm)
Aktualna nazwa: Hjortholm Voldsted (Grodzisko Hjortholm)
Lokalizacja: Zelandia Północna: nad jeziorem Furesø na zachód od wsi Frederiksdal.
Kategoria / Opis: Założenie zamkowe na 2 nasypach - nasyp wieżowy na zachód - z fosą między nasypami.
Rok budowy: ok. 1200
Stan obecny: Grodzisko


Jungshoved Borg (Zamek Jungshoved)
Aktualna nazwa: Jungshoved Voldsted (Grodzisko Jungshoved)
Lokalizacja: Zelandia Południowa: na południowy wschód od miasta Præstø
Kategoria / Opis: Założenie obronne na wzniesieniu otoczonym fosą.
Rok budowy: Prawdopodobnie 12 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Kalundborg (Zamek Kalundborg)
Aktualna nazwa: Kalundborg Slot (Vestre Forborg) (Zamek Kalundborg (Przedzamcze Zachodnie))
Lokalizacja: Zelandia Północna: Miasto Kalundborg
Kategoria / Opis: Zamek (pięcioskrzydłowy) otoczony podwojnym murem obwodowym
Rok budowy: ok. 1300; wcześniejszy zamek ok. 1170
Stan obecny: Ruiny zachodniego przedzamcza oraz ruiny jednej z wież zamkowych wraz z zewnętrznym murem obwodowym.


Korsør Slot (Zamek Korsør)
Aktualna nazwa: Korsør Faestning (Twierdza Korsør)
Lokalizacja: Zelandia Południowa: Miasto Korsør
Kategoria: Zamek
Rok budowy: 13 wiek
Stan obecny: Pozostałość: wieża zamkowa z 13 wieku.


Kronborg (Zamek Kronborg)
Aktualna nazwa: Kronborg (Zamek Kronborg)
Lokalizacja: Zelandia Północna: Miasto Helsingør
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: Ok. 1420 (Nazwa: Krogen), 1574-1585 (Nazwa: Kronborg), 1631-1638
Późniejsze zmiany: 18, 19 i 20 wiek
Stan obecny: Pałac, Muzeum


Zamek Kronborg - ze strony zachodniej


Københavns Slot (Pałac Kopenhagi)
Aktualna nazwa: Københavns Slot (Pałac Kopenhagi)
Lokalizacja: Zelandia Północna: Miasto (stolica) København (Kopenhaga)
Kategoria: Zamek
Rok budowy: Po roku 1369
Późniejsze zmiany: Przebudowany na pałac królewski i siedzibę administracji państwa w 16 i 18 wieku. Zburzony 1731.
Stan obecny: Ruiny pod Christiansborg - 5.budowla zamkowa/pałacowa na tym miejscu - siedziba duńskiego parlamentu Folketinget


Næsholm (Zamek Næsholm)
Aktualna nazwa: Næsholm
Lokalizacja: Zelandia Północna: Na zachód od miasta Nykøbing Sjælland
Kategoria: Zamek strażniczy
Rok budowy: Połowa 13 wieku
Rok przebudowy: Nie znany
Inne zmiany: Zniszczony w pożarze ok. 1340
Stan obecny: Grodzisko


Pedersborg (Zamek Pedersborg)
Aktualna nazwa: Pedersborg Voldsted (Grodzisko Pedersborg (''Zamek Piotra''))
Lokalizacja: Zelandia Zachodnia: wieś Pedersborg na mejscu obecnego kościola - na północ od miasta Sorø
Kategoria / Opis: Zamek na wysokim wzgórzu otoczonym wałem
Rok budowy: ok. 1150
Stan obecny: Grodzisko


Søborg (Zamek Søborg)
Aktualna nazwa: Søborg Slot ( Pałac Søborg, Søborg, "Zamek na Jeziorze")
Lokalizacja: Zelandia Północna: Wieś Søborg na południe od Gilleleje
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 2.połowa 12 wieku
Rok przebudowy: Koniec 13 wieku
Remont: 1913-1947
Stan obecny: Ruiny


Trelleborg
Aktualna nazwa: Trelleborg
Lokalizacja: Zelandia Zachodnia: na północny zachód od miasta Slagelse
Kategoria / Opis: Warownia wikingów typu Trelleborg z 16 domami wewnątrz wału obwodowego oraz przedzamcze na wschód
Rok budowy: 2.połowa 10 wieku
Stan obecny: Rekonstrukcja


Tårnborg (Zamek Taarnborg)
Aktualna nazwa: Tårnborg Slot / Tårnborg Banke (Zamek Taarnborg)
Lokalizacja: Zelandia Zachodnia: nad brzegiem północnym Zatoczki Korsør (Korsør Nor) - na północny wschód od miasta Korsør
Kategoria / Opis: Zamek na wzniesieniu z centralną wieża i murem obwodowym
Rok budowy: 12 wiek (później zastąpiony przez Twierdzę Korsør)
Stan obecny: GrodziskoZamek Vordingborg: Ruiny zamku wysokiego, strona południowa.

Vordingborg (Zamek Vordingborg)
Aktualna nazwa: Vordingborg Slot (Zamek Vordingborg)
Lokalizacja: Zelandia Południowa: Miasto Vordingborg
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 12 wiek
Rok przebudowy: 13, 14 i 17 wiek
Stan obecny: Przeważnie ruiny. Z zamku średniowiecznego zachowała się tylko jedna baszta, zwana Gęsią Wieżą (Gåsetårnet)
Etymologia nazwy zamku/miasta: Pierwsza część nazwy: "Vord-" prawdopodobnie od staroduńskiego: warth = straż.


Zamek Vordingborg: Gęsia Wieża


Møn

Stegeborg (Zamek Stege)
Aktualna nazwa: Stegeborg / Stegehus (Zamek Stege)
Lokalizacja: Wyspa Møn, miasto Stege
Kategoria / Opis: Zamek drewniany, częściowo ceglany, na sztucznie zbudowanej wyspie
Rok budowy: 13 wiek
Stan obecny: W terenie już nie ma śladów po zamku. O zamku można otrzymać informację w lokalnym muzeum. Natomiast średniowieczne wały miejskie (z jedną zachowaną bramą i wieżą bramną) są najlepiej zachowanymi wałami miejskimi w Danii.


Lolland

Eriksvolde (Eriksvolde)
Aktualna nazwa: Eriksvolde (Eriksvolde, ''Wały Eryka")
Lokalizacja: Lolland, wieś Erikstrup, na zachód od miasta Maribo
Kategoria / Opis: Założenie typu motte and bailey z 2 nasypami zamkowymi (mottes), prostokątnym przedzamczem zachodnim (bailey) oraz wałem obwodowym i fosami.
Rok budowy: ok. 1340
Stan obecny: Grodzisko


Ravnsborg (Zamek Ravnsborg)
Aktualna nazwa: Ravnsborg (Zamek Ravnsborg, "Zamek Kruka")
Lokalizacja: Lolland: Na północny wschód od miasta Nakskov
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: ok.1330
Rok przebudowy: Nie znany
Inne zmiany: Zburzony ok.1510
Stan obecny: Grodzisko


Refshaleborg (Zamek Refshaleborg)
Aktualna nazwa: Revshale Voldsted (Grodzisko Revshale)
Lokalizacja: Lolland: w zachodniej cześci wyspy Borgø w jeziorze Søndersø na południe od miasta Maribo.
Kategoria / Opis: Zamek - prawdopodobnie z murem obwodowym; wzniesienie zamkowe otoczone fosami i wałami.
Rok budowy: 12 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Ålholm (Zamek Ålholm)
Aktualna nazwa: Ålholm Slot (Pałac Aalholm)
Lokalizacja: Lolland: Na zachód od miasta Nysted
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: 12 wiek
Rok przebudowy: 16, 18, 19 i 20 wiek
Stan obecny: Pałac, dwór


Bornholm

Gamleborg (Zamek Gamleborg)
Aktualna nazwa: Gamleborg (Gamleborg, "Stary Zamek")
Lokalizacja: Las Almindingen na północ od miasta Aakirkeby
Kategoria: Gród schronieniowy
Rok budowy: 9 wiek
Rok modernizacji: 12 wiek
Stan obecny: Grodzisko


Lilleborg (Zamek Lilleborg)
Aktualna nazwa: Lilleborg (Lilleborg, "Mały Zamek")
Lokalizacja: Las Almindingen na północ od miasta Aakirkeby
Kategoria: Zamek kasztelowy
Rok budowy: ok. 1150 r.
Stan obecny: Ruiny


Hammershus (Zamek Hammershus)
Aktualna nazwa: Hammershus (Zamek Hammershus)
Lokalizacja: Na północno-zachodnim wybrzeżu Bornholmu - na zachód od miasteczka Allinge
Kategoria: Zamek otoczony murem obwodowym
Rok budowy: ok. 1225 r.
Stan obecny: Ruiny


Zamek Hammershus


Dodatek

Svendborg i Faaborg:
Z pozostałych miast duńskich, ktorych historia sięga średniowiecza, warto w tym kontekście wymieniać Svendborg i Faaborg (Fionia Poludniowa).
Svendborg:
Z dawnych nazw miasta: Swinaburgh, Swinaburg, Suinaburg, Swynæburgh, Suineburg, Swineburg lub Suineborg pochodzi aktualna nazwa miasta: Svendborg. Z przyrostka ''borg'', ''burg'' przypuszcza się istnienie zamku w mieście w dawnych czasach. Jednak nie znaleziono śladów po zamku.
Faaborg:
Miasto Faaborg zostało wymienione po raz pierwszy 25 czerwca 1229 r. w dokumencie znajdujący sie teraz w Archiwum Państwowym w Paryżu. W dokumencie miasto wymienone jest jako zamek, ktory musiał istnieć wcześniej. Dzisiaj już nie ma śladów po zamku.


Żródła i literatura:

Strony internetowe o zamkach w Danii:

Danske Fortidsminder
Borge
Danmarks Borgcenter
Spøttrup Borgmuseum
Spøttrup. En middelalderborg
Nyborg Slot
Attraktioner
Ringborgene
Sønderborg Slot
Fyrkat
Vikingetidens byggerier
Kronborg Slot
Ruinerne (Christiansborg)
Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. Herregaarde og slotte
Absalons Borg
Kalø Slotsruin
Hammershus - en guide
Hammershus
Vordingborg - en guide
Nationalmuseet: Ruiner i Danmark
Næsholm
Hammershus - en guide
Koldinghus
Gurre Slot
Denmark - ruins
Silkeborg slot
Ørkild Voldsted

Literatura drukowana o zamkach w Danii:

Dehn-Nielsen, Henning: Kort og godt om danske borge. 2001
Voldsteder i Danmark. En vejviser. 1992
Olsen, Rikke Agnete: Borge i Danmark. 1986
Borg, Kirsten: Korsør fæstning. 1994
Dybmose, Børge: Borg og bolig. 1988
Danske forsvarsanlæg i 5000 år. Palle Bolten Jagd. 1984-86
Jensen, Lars Bo: Aggersborg og omegn i vikingetiden.
Leddet er af lave. Sønderjyske forsvarsanlæg gennem 2000 år. 1984
Bagger Christensen, Knud: Borg og fæstning. 1979
Fyrkat : en jysk vikingeborg. Olaf Olsen, Holger Schmidt, Else Roesdahl. 1977
Roesdal, Else: En analyse af vikingeborgen Fyrkat. 1967
Stiesdal, Hans: Absalons borg. 1975
La Cour, Vilh.: Danske borganlæg til midten af det trettende århundrede. 1-2. 1972
Stiesdal, H.: Kalø Slotsruin. 1967
La Cour, Vilhelm: Næsholm. 1961
Trelleborg. Poul Nørlund. 1957
la Cour, Vilh.: Danske voldsteder fra oldtid og middelalder. Af Vilh. la Cour og Hans Stiesdal. 1-2. 1957-63

Norn, Otto: Kronborgs Bastioner : en fortifikationshistorisk studie. 1954
Meldgaard, Kirsten: Hammershus : guide. 2007
Hammershus i tekst og tegninger : en vandretur gennem borgruinen. 1997
Hammershus : en borg og dens omgivelser. 1987
Lauring, Ole: Hammershus. 1991
Skaarup, J. C.: Hammershus : fra ærkebispeborg til statsfængsel og ruin. 1999
Koldinghus. Stronghold, castle, ruin, museum. Vivi Jensen; Poul Dedenroth-Schou. 2004
Høvsgaard, Thomas: Spøttrup : en borg til hver en tid. 2004
Mackeprang, Mogens B.: Spøttrup : borgen og dens ejere. 1961
Pedersen, Aksel: Spøttrup : om borgen og dens ejere. 1991
Gurre slot : kongeborg og sagnskat. Vivian Etting; Lone Hvass; Charlotte Boje Andersen. 2003
Stilling, Niels Peter: Kongehusets boliger gennem 1000 år : slotte i Danmark fra vikingetid til nutid. 2003
Stilling, Niels Peter: Politikens bog om Danmarks slotte og herregårde. 2000
Wille Jørgensen, Dorthe: Vordingborg : guide. 1999
Meldgaard, Kirsten: Kalø : guide. 1999
Guide middelalderen i Vejle Amt. Gert Hougaard Rasmussen. 1999
Schmidt Nielsen, Knud: Trøjborg : borg og mennesker. 1997
Andersen, Gudrun: Tørring Uldum Kommune i middelalderen : voldsteder, slotte og borge. 1997
Kalundborg by- og borgruiner : bevaringsarbejdet 1986-1990. 1992
Dronningholm ruin : bevaringsarbejdet 1983-1986. 1991
Gurre borgruin : bevaringsarbejdet 1986-1988. 1991
Holbøll, A.: En kort Beskrivelse af Gurre Slotsruin : med historiske Oplysninger. 1925
Sækmose, Aage: Fra borg til herregård : Søbygård - et stykke ærø-historie. 1986
Aggersborg gennem 1000 år : fra vikingeborg til slægtsgård. Felix Nørgaard; Else Roesdahl; Roar Skovmand. 1986
Jansen, Henrik M.: Ørkild borgruin : udgravningerne 1978-80. 1983
La Cour, Vilhelm: Næsholm. Det middelalderlige borgeranlæg Næsholm ved Nykøbing S. 1961
Overgaard Mogensen, Henning: Arresøs historie : to borge og et kloster : Asserbo, Dronningholm og Æbelholt. 19??
Flamand, L. J.: De danske Kongeborges Mysterier eller hemmelige Hofhistorier. 1869
Vedel Simonsen, Lauritz Schebye: Historiske Efterretninger om de sjællandske Borge Hjortholm og Gurre samt den Deel af Valdemar Atterdags Sagnhistorie, som angaaer hans Forhold til Tovelille. 1841
Kock, Jan: Borg og vold. 1999
Liebgott, Niels-Knud: Dansk middelalderarkæologi. 1989
Norn, Otto: Christian III's borge. 1949
Roussell, Aage: Danmarks middelalderborge. 1942
Roussell, Aage (red.): Danske slotte og herregårde. 2.udg. 1963-68. Bind 1-20
Schmidt, Holger: Vikingetidens byggeskik i Danmark. 1999


Maków Podhalański, 22 sierpnia 2012 r.
Christian N. Spangshus

Powrót do "Turysty w Danii"


Spangshus