Se også den nye version af spangshus.dk /Turist i Polen, som er under udarbejdelse. - Watch the new version of spangshus.dk /Turist i Polen, which is currently being developed


Rejseførere - Przewodniki turystyczne - Travel guides -
Countries and Languages
Poland Denmark
Dansk
English
Polski
English
 
Turist i Polen
- din rejseguide

- om Polen for danskere

Tourist in Poland - your travel guide
- about Poland for Danes (in Danish)


Photo by Amos G on Unsplash
Turysta w Danii
- Twój przewodnik podróży

- o Danii dla Polaków

Tourist in Denmark - your travel guide
- about Denmark for Poles (in Polish)

ANDRE UDGIVELSER:

Maryla Twardowska-Spangshus
Emner/Tematy: Danmark (på polsk) / Dania
Christian Nissen Spangshus
Emner: Bibliografi. - Genealogi. - Historie. - Sprog. - Litteratur

Oversætter- og Tolkevirksomhed / Translation and Interpreting Services

Om udgiverne/forfatterne - About the publishers/authors - / - E-mail: spangshus@spangshus.dk