spangshus online
Sproghjørnet

Sproghjørnet er tænkt som et forum for synspunkter, diskussioner og udgivelser vedr. dansk og polsk sprog. Udgangspunktet kan være en privat såvel som professionel interesse for ét af de to sprog. Et indlæg kan vedrøre ét af sprogene eller dem begge (f.ex. oversættelsesproblemer). Emnerne kan være (eksempelvis): moderne slang i polsk, tegnsætning i dansk, oversættelsesproblemer inden for medicin, betegnelser for indbyggere i byer, anglicismer i dansk etc. etc. - Formen kan være længere indlæg, der herefter kan kommenteres, eller kortfattede spørgsmål, der afventer et svar.
Indlæg sendes til denne adresse: spangshus@spangshus.dk

Dansk Polsk

190404 190404