- spangshus online - . - Turysta w Danii - . - Info o społeczeństwie -

Krótko o Danii

Geografia i klimat:

Powierzchnia:
Dania: 43.095,51 km2.
Wyspy Owcze: 1.398,85 km2
Grenlandia: 2.166.086 km2 (W tym teren nie pokryty lodowcem: 410.449 km2)

Regiony geograficzne kraju:
Jutlandia (Jylland), Fionia (Fyn), Zelandia (Sjęlland), Lolland-Falster, Bornholm

Długość linii brzegowej:
Dania: 7314 km
Wyspy Owcze: 1117 km
Grenlandia: ok. 39.000 km
Ilość wysp:
Dania: 405
Wyspy Owcze: 17

Długość granicy lądowej (duńsko-niemieckiej): 69 km

Średnie wzniesienie nad poziom morza: 31 m.
Najwyższe wzniesienia nad poziom morza: Møllehøj (170,86 m), Yding Skovhøj (170,77 m), Ejer Bavnehøj (170,35 m)
Najniżej położony obszar: Lammefjord ( - 7,5 m)

Najdłuższa rzeka: Gudenaa (158 km)
Największe jezioro: Arresų (3950 ha)
Największa wyspa: Zelandia (7.031 km2)

Ogólna powierzchnia lasów: 445.000 ha.
Lasy w procentach powierzchni całego kraju: 12

Najwyższa i najniższa temperatura powietrza w okresie 1874-1999:
Temperatura maksymalna: 36,4 C. (w 1975 r.)
Temperatura minimalna: -31,2 C. (w 1982 r.)
Średnia temperatura 1999: 8,9 C.

Podział administracyjny:

Regiony: 5
Gminy: 98

Ludność:

Dania: 5.470.919 (rok 2007)
W tym kobiety: 50,5%
Wyspy Owcze: 48.350 (rok 2007)
Grenlandia: 56.901 (rok 2006)

Gestość zaludnienia / 1 km2:
Dania: 126,4
Wyspy Owcze: 34,6
Grenlandia: 0,14 (na terenie nie pokrytym lodowcem)

Urodzenia żywe na 1000 ludności: 12,0
Zgony na 1000 ludności: 10,2
Przyrost (roczny): 0,36 %

Największe miasta:
Obszar stołeczny: 1.075.851
W tym gmina miejska Kopenhaga (København): 495.699
Inne miasta (tylko obszar miejski):
Århus: 217.260
Odense: 145.062
Ålborg: 119.617
Esbjerg: 73.341
Randers: 55.761
Kolding: 53.447
Horsens: 48.730
Vejle: 47.930
Roskilde: 43.100

Rynek pracy:

Pracujący: 2.862.400

Stopa bezrobocia w %: 3,0
Kobiety: 3,4
Mężczyźni: 2,5

Gospodarka:

Produkt krajowy brutto: 1.213.300.000.000 kr.
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca:

Wartość importu w r. 1999: 312.132 milionów kr.
Wartość eksportu w r. 1999: 344.770 milionów kr.

Opieka socjalna :

Świadczenia społeczne:
Przeciętna emerytura miesięczna (2000): 6.559 koron

Budownictwo mieszkaniowe:

Budownictwo mieszkaniowe wykonane w r.1998:
Ilość mieszkań: 17.498

Szkolnictwo:

Ilość szkół: (1998)
Szkoły podstawowe: 1.648
Licea ogólnokształcące: 153
Szkoły zawodowe (szkoły techniczne, szkoły handlowe i inne): 209
Szkolnictwo wyższe: 159
Szkolnictwo dla dorosłych:

Ilość uczniów/studentów:(1999-2000)
Szkoły podstawowe: 654.306
Licea ogólnokształcące: 65.412
Szkoły zawodowe: 163.645
Szkoły wyższe: 162.403

Ochrona zdrowia:

Ilość zakładów i ilość łóżek (Szpitale i sanatoria ogółem):
... Szpitale ogólne: 82 zakładów (21.922 łóżek)
....Szpitale psychiatryczne: 12 zakładów (2.160 łóżek)

Turystyka:

Ilość korzystających z noclegów (2000):

Hotele itp: 13.274.000
W tym obcokrajowcy: 6.079.700

Schroniska: 1.093.700
W tym obcokrajowcy: 444.700

Kempingi: 10.797.300
W tym obcokrajowcy: 3.485.200

Wynajęte domki letnie: 15.290.000
W tym obcokrajowcy:

Podróżnicze wydatki walutowe: 29.832 mln koron.
Podróżnicze dochody walutowe: 21.504 mln koron.

Wyjazdy za granicę:

Najbardziej lubiane kraje turystyczne:
Hiszpania 15 %
Francja 13 %
Grecja 8 %
Szwecja 7 %
Niemcy 6 %
Wielka Brytania 5 %
Norwegia 5 %

Kultura:

Książki i broszury wydane w r.1999; tytuły: 14.455

Biblioteki publiczne:
Ilość:
Jednostki administracyjne: 252
(co odpowiada:)
849 stałych punktów bibliotecznych oraz 52 bibliobusów.
Ksiegozbiór w bibliotekach publicznych: 34.372.000 tomów

Religia:

Duński Kościół Narodowy (wyznanie protestanckie):
Członkowie Duńskiego Kościoła Narodowego (w procentach ludności 2000 r.): 85,1

Kościół Rzymsko-Katolicki; ilość członków: 33.177

Inne religie:
Religia o największej ilości członków: Islam ( ok. 149.000)

Rolnictwo i rybołówstwo:

Ilość gospodarstw rolnych: 57.831 (1999)
Powierzchnia ziemi uprawianej: 2.644.048 ha
Pogłowie zwierząt domowych:
Bydło: 1.887.057, Trzoda chlewna: 11.626.043, Owce: 142.880, Kury: 19.968.000, Konie: 40.485

Rybołówstwo:
Połowy ryb w tonach w r. 1999:
Rybołówstwo morskie: 1.308.185

Polityka:

Królestwo duńskie: Formą rządzenia Danii jest monarchia konstytucyjna. Król (królowa) jest formalną głową państwa, ale rządzi realnie tylko w porozumieniu z parlamentem i rządem. Królowa panująca: Margrethe II.

Zgromadzenie narodowe: Parlament duński nazywa się "Folketinget".
Folketinget jest systemem jednoizbowym i parlamentarnym, co oznacza, ze ta partia polityczna, która reprezentuje wiekszość mandatów w zgromadzeniu, tworzy rząd, ew w koalicji z inną partią.
Rząd:

Obecny premier: Anders Fogh Rasmussen

Władza ustawodawcza: Król w porozumieniu z parlamentem
Władza wykonawcza: Król
Władza sądownicza: Sądy

Partie polityczne:
Partia Liberalna Venstre (Venstre)
Socjaldemokracja (Socialdemokratiet)
Duńska Partia Ludowa (Dansk Folkeparti)
Socjalistyczna Partia Ludowa (Socialistisk Folkeparti)
Konserwatywna Partia Ludowa (Det Konservative Folkeparti)
Partia Liberalno-Radykalna (Det Radikale Venstre)
Nowy Sojusz (Ny Alliance)
Lista Jednościowa - Czerwono-Zieloni (Enhedslisten - De Rųd-Grųnne)

Organizacje międzynarodowe:

ONZ: Członkostwo od r.1945
NATO: Członkostwo od r.1949
EWG/UE: Członkostwo od r.1973Duńczycy o światowej sławie:

H.C. Andersen - pisarz
H.N. Andersen - przedsiębiorca, założyciel firmy ØK
Bille August - reżyser filmowy
Vitus Bering - żeglarz i odkrywca
Herman Wilhelm Bissen - rzeźbiarz
Karen Blixen - pisarka
Harald Bohr - matematyk
Niels Bohr - fizyk
August Bournonville - kierownik baletu, choreograf, tancerz
Tycho Brahe - astronom
Georg Brandes - krytyk i badacz literatury
Ole Kirk Christiansen - przedsiębiorca, założyciel firmy Lego
Mads Clausen - przedsiębiorca, założyciel firmy Danfoss
Carl Th. Dreyer - reżyser filmowy
Niels Ryberg Finsen - lekarz i badacz
Niels W. Gade - kompozytor
N.F.S. Grundtvig - teolog, poeta, pisarz
Piet Hein - poeta, wynalazca, matematyk
Louis Hjelmslev - badacz języka
Ludvig Holberg - dramaturg i historyk
Arne Jacobsen - architekt i projektant
Jacob Christian Jacobsen - browarnik, założyciel browaru Carlsberg
Jens Peter Jacobsen - pisarz
Robert Jacobsen - rzeźbiarz
Georg Jensen - złotnik
Johannes Vilhelm Jensen - pisarz
Otto Jespersen - badacz języka
Asger Jorn - malarz
Sųren Kierkegaard - filozof
Lauritz Melchior - śpiewak operowy
Kaj Munk - pastor i pisarz
Arnold Peter Møller - armator (firma A.P.Møller)
Mærsk Mc-Kinney Møller - armator (firma A.P.Møller-Mærsk)
Peter Naur - cybernetyk, astronom
Asta Nielsen - aktorka filmowa
Carl Nielsen - kompozytor
Rasmus Rask - badacz języka
Knud Rasmussen - badacz polarny
Ole Rømer - astronom
Saxo Grammaticus - kronikarz
Aksel Schiųtz - śpiewak operowy
Niels Steensen - anatom, geolog, biskup
Bertel Thorvaldsen - rzeźbiarz
C.F. Tietgen - przemysłowiec
Lars von Trier - reżyser filmowy
Christoph Ernst Friedrich Weyse - kompozytor
Jens Jacob Asmussen Worsaae - archeolog, historyk
Jørn Utzon - architekt
Hans Christian Ørsted - fizyk i chemik


O Danii po angielsku:

Denmark.dk

O Danii po polsku, patrz równiez:

Dania (WIEM)

Spangshus