- spangshus online - . - Turysta w Danii - . - Info o społeczeństwie -

Prawo


KONSTYTUCJA

Danmarks Riges Grundlov

The Constitutional Act of Denmark