- spangshus online - - Turysta w Danii -
Mosty w Danii

Dania znana jest na świecie jako kraj mostów. Mosty w kraju usytuowanym na wyspach i półwyspach są w dzisiejszych czasach koniecznością. Dawniej odległości między wyspami/półwyspami pokonywane były tylko drogą wodną; łodziami, statkiem, promem. Wiele dużych i małych mostów łączy wyspy między sobą i wyspy ze stałym lądem - mosty zespalają cały kraj.
Dania jest krajem z wieloma pięknymi mostami. Każdy most ma swoją historię, każdy daje świadectwo czasu, w którym został zbudowany.
Piękny most szybko staje się nierozerwalną częścią krajobrazu i najczęściej staje się jego znakiem szczególnym, jego dumą. Piękne mosty należą do architektonicznych arcydzieł. Zwiedzając Danię warto im się przyjrzeć. Poniżej zostały przedstawione najbardziej znane mosty Danii.

Za miarę postępu technicznego w dziedzinie mostów przyjmuje się długość przęsła mostu. Najdłuższe przęsła mostów występują w mostach wiszących. Długość przęsła mostu Østbroen, który jest częścią najdłuższego duńskiego mostu Storebæltsbroerne, wynosi 1624 m. Obecnie (rok 2002) ten most zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem długości przęsła ( za japońskim mostem Akashi Kaikyo z 1991 m).

Duńskie słowo "bro" lub "broen" oznacza "most",
a "broer" lub "broerne" oznacza "mosty".
"Sund" oznacza "cieśnina"; "bælt" oznacza również "cieśnina".

Linki:
Po duńsku:
Store broer (Duże mosty)


Mosty krajowe

Storebæltsbroen
(Most Dużego Bełtu)

Most łączy Zelandię i Fionię, droga nr E 20 (autostrada).

Połączenie mostowe (właściwa nazwa: Storebæltsbroerne) składa się z dwóch mostów: Mostu Zachodniego (Vestbroen) i Mostu Wschodniego (Østbroen), które łączą się na wysepce Sprogø.

Typ mostu: most belkowy i most wiszący.
Okres budowy: 1987 - 1998
Szerokość mostu : 25 m + 31 m
Długość mostu: 6.611 m + 6.790 m = 13.401 m. Najdłuższy most Danii.
Ruch po moście: samochody, pociągi.
Przejazd jest płatny.

Linki:
Po angielsku:
Storebält. The bridge
Po duńsku:
Storebält


Øresundsbroen
(Most Øresundu)

Most łączy Danię ze Szwecją; droga nr E 20 (autostrada).

Typ mostu: most wantowy.
Okres budowy: 1993 - 2000
Szerokość mostu : 30,2 m
Długość mostu: 7.845 m . Drugi pod względem długości most Danii.
Długość całego obiektu: ok. 16 km - w tym: tunel: 4,1 km, sztuczna wyspa 4,1 km, most: 7,845 km.
Ruch po moście: samochody, pociągi.
Przejazd jest płatny.

Linki:
Po angielsku:
Øresund Bridge
The Øresund Bridge
Po duńsku:
Øresundsbroen


Lillebæltsbroen
(Nowy Most Małego Bełtu)

Most łączy Fionię z Jutlandią, droga nr E 20 (autostrada).

Typ mostu: most wiszący.
Okres budowy: 1965 - 1970
Szerokość mostu : 33,3 m
Długość mostu: 1.700 m .
Ruch po moście: samochody.


(Den gamle) Lillebæltsbro
(Stary Most Małego Bełtu)

Most łączy Fionię z Jutlandią, droga nr 161.
Typ mostu: most ramowy.
Okres budowy: 1929 - 1935
Szerokość mostu : 20,5 m
Długość mostu: 1.178 m .
Ruch po moście: samochody, pociągi, piesi, rowerzyści.


Farøbroerne (Mosty Farø)

Most (dokładniej. dwa mosty) łączy wyspy: Zelandię, Farø i Falster; droga nr E 47 i E 55 (autostrada) .

Typ mostu: most wantowy.
Okres budowy: 1980 - 1985
Szerokość mostu : 22,4 m
Długość mostu: 1.596 m + 1.726 m = 3.322 m.
Nr 3 pod względem długości most Danii.

Ruch po moście: samochody.


Mosty Zelandii i w pobliżu Zelandii

Guldborgbroen
(Most Guldborgski)

Most łączy wyspy Falster i Lolland, droga nr 153.

Typ mostu: most zwodzony z przęsłem łukowym.
Okres budowy: 1933 - 1934
Szerokość mostu : 7 m
Długość mostu: 180 m .
Ruch po moście: samochody.


Kronprins Frederiks Bro
(Most Następcy Tronu Frederika)

Most w mieście Frederikssund, poprzez fjord (zatokę) Roskilde Fjord, droga nr 53.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1934 - 1935
Szerokość mostu : 12,1 m
Długość mostu: 151 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Storstrømsbroen
(Most Dużego Strumienia)

Most łączy Zelandię z wyspą Falster, droga nr 153.

Typ mostu: most łukowy/belkowy.
Okres budowy: 1933 - 1937
Szerokość mostu : ok. 14 m
Długość mostu: 3.199 m . W roku oddania go do użytkowania (1937) był najdłuższym mostem Europy.
Ruch po moście: samochody, pociągi, rowerzyści, piesi.


Knippelsbro
(Most Knipa)

Most łączy Zelandię z wyspą Amager (Śródmieście Kopenhagi z dzielnicą Christianshavn).

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1935 - 1937
Szerokość mostu : 27,4 m
Długość mostu: 114,5 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Dronning Alexandrines Bro
(Most Królowej Alexandriny)

Most łączy Zelandię z wyspą Møn, droga nr 59. Most jest uznawany za najpiękniejszy most Danii. Jest on również nazywany : Mønbroen lub Ulvsundbroen.

Typ mostu: most łukowy.
Okres budowy: 1939 - 1943
Szerokość mostu : 10,7 m
Długość mostu: 745,5 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Munkholmbroen
(Most Munkholmski)

Most w pobliżu miasta Holbæk, przecinający fjord (zatokę) Isefjord w zatoczce Bramsnæsvig.

Typ mostu: most łukowy.
Okres budowy: 1951 - 1952
Szerokość mostu : 12,2 m
Długość mostu: 114 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Langebro
(Długi Most)

Most łączy Kopenhagę z wyspą Amager.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1949 - 1954
Szerokość mostu : 32 m
Długość mostu: 251,9 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Sjællandsbroen
(Most Zelandzki)

Most łączy Kopenhagę z wyspą Amager.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1957 - 1959
Szerokość mostu : 26 m
Długość mostu: 30 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Frederik d. IX´s Bro
(Most Frederika IX.)

Most łączy wyspy Lolland i Falster.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1960 - 1962
Szerokość mostu : 25,4 m
Długość mostu: 295 m .
Ruch po moście: samochody, pociągi, rowerzyści, piesi.


Kalvebodbroerne
(Most Kalvebod)

Most (dokładniej: dwa mosty) łączy wyspy: Zelandię (Kopenhagę) i Amager ; droga nr E 20 (autostrada) .

Typ mostu: most belkowy.
Okres budowy: 1982 - 1987
Szerokość mostu : 18 m + 14,5 m
Długość mostu: 241 m + 150 m.
Ruch po moście: samochody, rowerzyści.


Mosty Fionii .

Svendborgsundbroen
(Most Svendborgsundzki)

Most łączy wyspy: Fionię (Svendborg) z Tåsinge; droga nr 9.

Typ mostu: most belkowy.
Okres budowy: 1963 - 1966
Szerokość mostu : 14,1 m
Długość mostu: 1.220 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Langelandsbroen
(Most Langelandzki)

Most łączy wyspy: Siø i Langeland; droga nr 9.

Typ mostu: most łukowy/belkowy.
Okres budowy: 1960 - 1962
Szerokość mostu : 15,35 m
Długość mostu: 774 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Mosty Jutlandii .

Oddesundbroen
(Most Oddesundzki)

Most przez cieśninę Limfjordu Oddesund,łączy Zachodnią Jutlandię z Thy (Północna Jutlandia); droga nr 11.

Typ mostu: most zwodzony z przęsłem łukowym.
Okres budowy: 1934 - 1938
Szerokość mostu : ok. 15 m
Długość mostu: 472 m .
Ruch po moście: samochody, pociągi, rowerzyści, piesi.


Vilsundbroen
(Most Vilsundzki)

Most łączy Thy (Północna Jutlandia) z wyspą Mors; droga nr 26.

Typ mostu: most zwodzony z przęsłem łukowym.
Okres budowy: 1937 - 1939
Szerokość mostu : 10,4 m
Długość mostu: 382 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Aggersundbroen
(Most Aggersundzki)

Most w Północnej Jutlandii, łączy miejscowości Aggersund i Løgstør; droga nr 29.

Typ mostu: most zwodzony z przęsłem łukowym.
Okres budowy: 1939 - 1942
Szerokość mostu : 10,4 m
Długość mostu: 228 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Sallingsundbroen
(Most Sallingsundzki)

Most w Północnej Jutlandii, łączy wyspę Mors z regionem Salling; droga nr 26.

Typ mostu: most belkowy.
Okres budowy: 1973 - 1978
Szerokość mostu : 16,7 m
Długość mostu: 1.717 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Limfjordsbroen
(Most Limfjordzki)

Most w Północnej Jutlandii, łączy miasta Nørresundby z Aalborg; droga nr 180.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1930 - 1933
Szerokość mostu : 21,4 m
Długość mostu: 640,4 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Hadsundbroen
(Most Hadsundzki)

Most w Północnej Jutlandii, łączy miasto Hadsund (północną część z południową) nad fjordem Mariager; droga nr 507.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1974 - 1976
Szerokość mostu : 21,6 m
Długość mostu: 251,7 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Vejlefjordbroen
(Most Vejlefjordu)

Most w Środkowej Jutlandii, łączy miasto Vejle (północną część z południową) nad fjordem Vejle Fjord; droga nr E 45 (autostrada).

Typ mostu: most belkowy.
Okres budowy: 1975 - 1980
Szerokość mostu : 27,6 m
Długość mostu: 1.712 m .
Ruch po moście: samochody.


Alssundbroen
(Most Alssundzki)

Most łączy Jutlandię z wyspą Als; droga nr 8.

Typ mostu: most belkowy.
Okres budowy: 1978 - 1981
Szerokość mostu : 17 m
Długość mostu: 662 m .
Ruch po moście: samochody.


Kong Christian d. X´Bro
(Most Króla Christiana X.)

Most łączy Jutlandię z wyspą Als; droga nr 41.

Typ mostu: most zwodzony z przęsłem łukowym.
Okres budowy: 1925 - 1930
Szerokość mostu : 12,6 m
Długość mostu: 331 m .
Ruch po moście: samochody, rowerzyści, piesi.


Egernsundbroen
(Most Egernsundzki)

Most łączy miasta Alnor z Egernsund; droga nr 8.

Typ mostu: most zwodzony.
Okres budowy: 1965 - 1968
Szerokość mostu : 19,6 m
Długość mostu: 238 m .
Ruch po moście: samochody, piesi.

Krak: Interaktywna mapa Danii

Twardowska & Spangshus