spangshus online Turysta w Danii Regiony i miasta Jutlandia Wschodnia

Viborg
ViborgDomkirke
Viborg. Katedra widziana z Ogrodu Łacińskiego .

Odległości w km: Herning 47 płd.-zach., Holstebro 52 zach., Skive 30 pn.-zach., Thisted 87 pn.-zach., Aalborg 77 pn.-wsch., Hobro 36 pn.-wsch., Randers 41 wsch., Århus 67 płd.-wsch., Silkeborg 38 płd., Vejle 139 płd.
Karup (lotnisko) 25 płd.-zach.
Liczba ludności: ok. 35.000 (rok 2007).


Położenie i historia:

Viborg położone jest w środku Jutlandii, na pagórkowatym terenie opadającym w dolinę dwu jezior: Nørresø i Søndersø.
Viborg jest jednym z najstarszych miast Danii.
W epoce brązu i w epoce żelaza na terenie dzisiejszego miasta znajdowały się miejsca kultowe. Już od lat 700-nych zaczęły tutaj się osiedlać większe skupiska ludzi. Prawdziwy rozwój Viborga zaczyna się ok. roku 1000, kiedy to osiedlają się tutaj rzemieślnicy i kupcy. Viborg leży przecież na naturalnym skrzyżowaniu dróg z południa na północ i ze wschodu na zachód. Z Hamburga do Viborga prowadził stary szlak handlowy, który znany był już ok. 4000 lat p.n.e.
W początku tworzenia się państwa duńskiego do Viborga zjeżdżali się możni mieszkańcy Jutlandii na wspólne rady i tutaj spotykali się z królem.
W roku 1065 miasto stało się siedzibą biskupią. W roku 1130 została zapoczątkowana budowa katedry.
W średniowieczu do czasu reformacji religijnej było w Viborgu 12 kościołów, 4 klasztory i kilka przydrożnych kaplic.
Ruch reformatorski w kościele katolickim w Danii rozpoczął się w roku 1525 w Viborgu. Mnich z zakonu joanitów , Hans Tausen, rozpoczął głosić kazania w języku duńskim przekazując w nich nauki Marcina Lutra. Za swoje poglądy został wyrzucony z klasztoru. Zyskał jednak przychylność króla Frederika I, który zrobił go swoim kapelanem. Hans Tausen kierował przeprowadzeniem reformacji kościoła katolickiego w Danii.

Dania.Viborg.SorteBrødreKirke
Viborg. Kościół Czarnych Braci.

W 1529 roku z pozwolenia króla zlikwidowano wiele kościołów i kaplic, których miasto nie mogło utrzymać. W latach 1529 - 30 zostały zlikwidowane klasztory, a mnisi wypędzeni.
Gospodarczy rozwój miasta trwał przez całe 1500-ne lata, ale w następnych stuleciach rozwój miasta został zahamowany przez liczne wojny i pożary.
Dopiero na początku lat 1800-nych zaczyna się Viborg znów rozwijać dzięki umieszczeniu w mieście wielu ważnych urzędów państwowych.
Rozwój miasta trwa nadal, handel i przemysł ściągają ludzi do miasta. Od roku 2007, zgodnie z nowym podziałem administracyjnym, Viborg jest stolicą Regionu Midtjylland, czyli Regionu Środkowej Jutlandii, który obejmuje obszar od Morza Północnego na zachodzie (Jutlandia Zachodnia) do Cieśniny Kattegat na wschodzie (Jutlandia Wschodnia). Miasto ma dużo do pokazania turystom.

Dania.Viborg.Nad jeziorem.
Viborg. Spacer przy jeziorze.


Atrakcje:

Dania.Viborg.Sct Mogens Gade.
Viborg. Sct. Mogens Gade (fragment).
Sct. Mogens Gade / Ulica Św. Mogensa
ulica, na której zachowało się najwięcej starych domów. Dworek pod numerem 8 z roku 1798 nazywa się Morvilles Gård. Pod numerem 12 stoi budynek dawnego szpitala, Hospitalet, przebudowany z dawnego klasztoru franciszkanów. 3 dworki, Werrings Gård, pod numerem 28 i 30 i na ul. Rosenstræde 3 zostały w latach 1980-tych odrestaurowane. Pod numerem 31, Karnapgården, najstarszy budynek pochodzi z ok. 1530 roku, budynki boczne zaś z lat 1643 i 1649. Pod numerem 32 budynek z 1801 roku, Den Ursinske Gård, zbudowany w stylu małego pałacu.

Dania.Viborg.Sct. Mogens Gade.
Viborg. Sct. Mogens Gade (fragment).

Budynek banku hipotecznego / Nykredit teraz - na rogu ulic Sct. Mathias Gade i Boyesgade.
Budynek zaprojektowany przez architekta Hacka Kampmanna we współpracy z Valdemarem Schmidtem, został zbudowany w 1906 roku. Budynek zbudowany jest częściowo z ciemnoczerwonej cegły a częściowo z bloków granitowych. Dwie wieżyczki nawiązują do wież sąsiadującej katedry.

Viborg Domkirke / Katedra - na obszarze starego miasta, w pobliżu ulicy Sct. Mogens Gade
Aktualny budynek katedry został zbudowany w latach 1864 - 76. Budowę pierwszego kościoła rozpoczęto na tym miejscu w 1130 roku. Początkowo romański kościół był wielokrotnie odbudowywany i zmieniany. W końcu w roku 1862 kościół, w obawie przed zawaleniem się, został zamknięty. Budowa od podstaw została wykonana w latach 1864 - 76. Katedrę zbudowano na starych fundamentach wykorzystując bloki granitowe ze zburzonej budowli i uzupełniając brakujący materiał granitem z Jutlandii i ze Szwecji. Architekci, N.S. Nebelong i Julius Tholle, starali się odbudować katedrę w jej pierwotnym wyglądzie w stylu romańskim. Wzorem do naśladowania była katedra w Lund, w Szwecji. Ze starej katedry zachowały się tylko granitowa chrzcielnica i duży siedmioramienny mosiężny świecznik. Na świeczniku między innymi napisami uwieczniony jest niejaki Kasper König z Gdańska, który restaurował go w roku 1730-tym. Malowidła ścienne i rzeźby są dziełem wielu duńskich artystów.

Gamle Vagt / Stara Wartownia - na ulicy Lille Sct.Hans Gade 20
Budynek został zbudowany dla wartowników II Jutlandzkiego Regimentu w 1805 roku i pełnił swą funkję do 1914 roku. Później jego wnętrza były wielokrotnie przystosowywane do różnych funkcji, m.in. mieszkalnych.

Generalkommandoen / Komendantura Generalna - na ulicy Sct. Mathias Gade
Odznaczający się neobarokowy budynek z 1913 roku zaprojektowany przez architekta Sørena Vig-Nielsena należy do jego najlepszych prac. W Viborgu od 1867 roku miał swoją stałą siedzibę garnizon wojskowy. Dla jego potrzeb zostało zbudowanych wiele ciekawych budynków.: Eksercerhuset / Dom do ćwiczeń, budynki magazynowe, mieszkania dla sierżantów, prochownia, szpital.

Dania.Viborg.Teater.
Viborg. Teatr.

Viborg Teater / Teatr Viborg - na ulicy Gravene 23
Budynek zbudowany w roku 1910 zaprojektowany przez architekta Sørena Vig-Nielsena. Budynek jest zbudowany w stylu secesyjnym, bogato zdobiony.

Dania.Viborg.Stillings Gaard.
Viborg. Stillings Gaard.

Stillings Gård / Dworek Stillinga - na rynku Nytorv
Klasycystyczny budynek wybudowany w 1813 roku przez budowniczego Villadsa Stillinga dla własnej rodziny.

Dania.Viborg.Amtsmandsgaarden.
Viborg. Dwór Wojewody.

Amtsmandsgården / Dworek Wojewody - na rynku Nytorv
Dworek Wojewody został zbudowany w latach 1757 - 58 dla właścicieli majątku Palstrup. Był to jedyny dwór szlachecki, który został odbudowyny po wielkim pożarze miasta w 1726 roku. Od roku 1820-tego we dworku mieszkali wojewodowie. Gośćmi w tym domu byli wszyscy duńscy królowie począwszy od Frederika VI, i dlatego uważa się ten budynek za najbardziej dostojny w Viborgu.

Sortebrødre Kirke / Kościół Czarnych Braci, dawny kościół dominikanów - na ulicy Store Sct. Mikkels Gade
Kościół do roku 1529 należał do Czarnych Braci, jak tutaj nazywano dominikanów. Kościół został zbudowany przed rokiem 1246, z którego to roku pochodzi pierwsza pisana informacja o tym kościele. Duży gotycki kościół zbudowany pierwotnie jako jednonawowy został rozbudowany do 3 naw. W kościele znajduje się ołtarz skrzydłowy z początku lat 1500-nych dzieła holenderskiego cieśli.

Asmild Kirke / Kościół Asmilda - na ulicy Vinkelvej 16, na wschód od jezior.
Kościół został zbudowany ok. 1100 roku i wchodził w skład klasztoru żeńskiego. W tym kościele w czasie odprawiania mszy w roku 1132 duński król Erik Emune pozwolił zabić biskupa Viborga, Eskila.

Dania.Viborg.Stiftsmuseum.
Viborg. Stiftsmuseum.
Viborg Stiftsmuseum / Muzeum Diecezjalne - na rynku Hjultorvet 4
Muzeum posiada stałe wystawy obrazujące historię miasta i okolicy.

Dania.Viborg.Skovgaard Museet.
Viborg. Museum Skovgaardów.

Skovgaard Museet / Muzeum Skovgaardów - na ulicy Domkirkestræde 4
W budynku dawnego ratusza mieści się muzeum sztuki ze zbiorami malarstwa rodziny Skovgaardów i ich znajomych artystów.

Brænderigården / Zabudowania gorzelni - na ulicy Riddergade 8
W budynkach po gorzelni znajduje się miejski dom kultury i sztuki z wystawami czasowymi.

Gråbrødre Kloster / Klasztor franciszkanów (Szarych Braci) - na ulicy Gråbrødre Kirkestræde
W tym miejscu, które jest teraz zaznaczone żywopłotem z buka stał w latach 1200-nych kościół franciszkanów.

Borgvold / Wały zamkowe - w parku na pn.-wsch. od katedry
Po średniowiecznym zamku pozostały tylko wały obronne.

Latinerhaven / Ogród Łaciński - przy rynku Gammeltorv, przy katedrze
Ogród z rozmaitymi roślinami znanymi już w średniowieczu, rosnącymi na małych grządkach ułożonych w formie labiryntu.


Okolica:

Mønsted - 12 km na zach.,
Znajduje się tutaj nieczynna kopalnia wapna, muzeum Mønsted Kalkgruber, która jest największą na świecie kopalnią tego rodzaju. Na wielu poziomach o różnym przekroju jest wydrążonych 60 km chodników. Wydobywanie wapna zaczęto tutaj przed ponad 1000-cem lat, kiedy to zaczęto budować murowane kościoły w Danii. Wydobywany kamień kruszono i wypalano aby użyć go do zaprawy murarskiej. Ostatnie wydobycie wapna z kopalni miało miejsce w roku 1955.
W kopalni zimują nietoperze. Ich liczbę ocenia się na ok. 5000 i 5 gatunków. Nietoperze opuszczają kopalnię w końcu kwietnia, żeby wrócić w sierpniu.
Latem w kopalni odbywa się przedstawienie światło-dźwięk przy największym jeziorku kopalni. W ten sposób opowiadana jest historia kopalni.

Daugbjerg - 16 km na zach.,
Znajduje się tutaj nieczynna kopalnia wapna, muzeum Daugbjerg Kalkgruber.Głębokość kopalni dochodzi do 60 m. Kopalnię można zwiedzać latem. Ze względu na panującą tutaj stałą temperaturę w części korytarzy leżakowane są sery. Podobnie, jak w kopalni w Mønsted, zimuje tutaj ok. 7000 nietoperzy.

Tjele - 14 km na pn.-wsch.
Majątek ziemski, którego początki datuje się w średniowieczu. Dzisiaj właściciele majątku gospodarują na 2600 ha pól uprawnych i na 450 ha jeziora. Okazały biały budynek pałacu pochodzi z 1585 roku. Najstarszy kamienny budynek pochodzi z roku 1392. Z tym miejscem związane jest nazwisko, Marie Grubbe, o której pisało wielu duńskich pisarzy, m.in. J.P.Jacobsen, Ludvig Holberg i H.C. Andersen. Szlachcianka Marie Grubbe (1643-1718) urodziła się w majątku Tjele jako córka Erika Grubbe. Pisarzy interesował zawiły los kobiety, jej kontrowersyjny sposób życia i stosunek do miłości, który wyprowadził ją poza kręgi stanu szlacheckiego na dno społeczne.

Hald - 6 km na płd.
Majątek ziemski z zabudowaniami dworskimi z 1787. Pierwsi właściciele majątku datują swoją obecność w Hald już we wczesnym średniowieczu. Wtedy stał tutaj zamek obronny. Przez lata zmieniali się właściciele majątku i zmieniał się wygląd zabudowań. Zabytkowe budynki należą teraz do państwa. W budynku głównym znajduje się dom pracy twórczej, gdzie pisarze i tłumacze mogą w spokoju pracować.

Dollerup Bakker - 8 km na płd.
Obszar pagórkowaty wokół jeziora Hald Sø, porośnięty wrzosowiskiem, lasem dębowym i bukowym.

Dania.Viborg.Hjultorvet.
Viborg. Hjultorvet, jeden z rynków.


Deres reklame
(Wasza reklama)

Zakwaterowanie:


Inne strony o miejscowości:

Viborg Kommune

Mapa Viborga wg Google Maps


Powrót do "Jutlandia Wschodnia"


Twardowska & Spangshus