spangshus online Turysta w Danii Regiony i miasta Jutlandia Południowa

Ribe
Dania.Ribe.Overdammen.
Ribe. Ulica Overdammen.

Odległości w km: Esbjerg 31 pn.-zach., Bramming 26 pn.-zach., Varde 38 pn.-zach., Vejen 34 pn.-wsch., Kolding 55 pn.-wsch., Rødding 20 wsch., Gram 20 wsch., Vojens 40 wsch., Haderslev 51 wsch.,Toftlund 26 płd.-wsch., Skærbæk 20 płd., Tønder 47 płd.
Rømø (wyspa) 35 km płd.-zach.
Mandø (wyspa) 15 km zach.
Fanø (wyspa) 35 km pn.-zach.
Liczba ludności: ok. 8 000 (rok 2007).


Położenie i historia:

Ribe jest najstarszym miastem Danii i równocześnie miastem, w którym zachowało się najwięcej średniowiecznych budynków. Jest jednym z najładniejszych miast Danii.
Ribe leży w zachodniej części Jutlandii Południowej, nad rzeką Ribe Å i Tved Å, w odległości 5 km od Morza Północnego, które na tym odcinku Duńczycy nazywają Vadehavet.
Odkrycia archeologiczne wskazują na osadnictwo już w epoce żelaza.
Najwcześniejsze osadnictwo datuje się w widłach rzek Ribe Å i Tved Å. Położenie na handlowym szlaku południe-północ i bliskość morza spowodowała, że Ribe stało się najważniejszym portem na obszarze Danii.
W połowie lat 800-nych otoczono miasto fosą, a w latych 900-nych granice miasta zostały powiększone.
W roku 860 arcybiskup Hamburga i Bremy uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego kościoła w Danii. W roku 948 Ribe stało się siedzibą biskupa. Współczesny wygląd katedry w Ribe pochodzi z drugiej połowy lat 1100-nych.
Prawdopodobnie w tym samym czasie został zbudowany zamek Riberhus.
Pierwsi królowie duńscy często przebywali w Ribe.
Miasto dostało prawa miejskie na początku lat 1200-nych. Król Waldemar Zwycięzca/Valdemar Sejr dał mieszkańcom Ribe prawa do handlu bez opłat celnych i podatków w całym królestwie.
Rozwój miasta następował do roku 1536, kiedy z nakazu królewskiego wprowadzono reformację religijną. Do tego roku w Ribe było zbudowanych 9 klasztorów katolickich, 13 kościołów katolickich i wiele innych kościelnych instytucji. Większość z nich została zamknęta i zburzona po wprowadzeniu reformacji .

Dania.RibeSortebroedregade
Ribe. Ulica Sortebrødregade.

Na dodatek wojny szwedzkie, kilka groźnych pożarów i epidemii spowodowało upadek miasta. Kilkakrotnie miasto było podtapiane przez powodzie spowodowane wylewem cofających się wód rzeki pod naporem morza, w czasie sztormów.
Ribe z kwadratowym rynkiem i odchodzącymi od niego uliczkami, z kościołem na środku rynku, zachowało średniowieczny układ architektoniczny miasta. Najstarsze zachowane domy zbudowane zostały po roku 1580, po groźnym pożarze miasta. Tylko nieliczne, murowane budynki, jak np. katedra pochodzą z wcześniejszego okresu. Wąskie uliczki z oryginalną nawierzchnią brukową sprzed lat, stare domy o konstrukcji szachulcowej, koło młyńskie na rzece, gniazdo bocianie na dachu tworzy atmosferę tego miasta. Latem, zgodnie ze starą tradycją, strażnik miejski w historycznym umundorowaniu, z latarnią w ręku obchodzi wieczorem miasto, sprawdzając jego bezpieczeństwo i zachęcając ludzi do pójścia do spania.
Ribe, mimo jego ponownego rozwoju po roku 1920, po powrocie Jutlandii Południowej do Danii, niewiele zmieniło swój średniowieczny wygląd. Zabudowa całego miasta jest jednopiętrowa, dom przy domu.
Ribe jest miastem, do którego turyści przyjeżdżają przez cały rok. Dlatego na ulicach, w restauracjach słyszy się ludzi rozmawiających w różnych językach. Przemysłu jest tutaj bardzo mało, ale za to usługi są bardzo rozwinięte. Każdy gość czuje się tutaj mile widziany.


Atrakcje:

Dania.Ribe.Katedra.
Ribe. Katedra.

Ribe Domkirke, Katedra w Ribe
Katedra, Naszej Pani Kościół, zbudowana jest prawdopodobnie na miejscu, gdzie stał pierwszy kościół drewniany zbudowany ok.roku 860. Budowa katedry rozpoczęła się ok. roku 1130 a zakończyła ok. roku 1250. Na początku kościół miał 2 równe wieże, ale w noc bożonarodzeniową 1283 roku jedna wieża zawaliła się i zabiła wielu przebywających w kościele. Obecna wieża pochodzi z roku 1333. Na wysokości 52 m, 248 schodów, można z wieży oglądać okolicę Ribe.
Katedra jest budowlą pięcionawową. Część kamienia na budowę kościoła została przywieziona z Niemiec znad Renu.
Katedra została gruntownie odrestaurowana ok. roku 1900. Wtedy został kościół wyposażony w dekoracyjne ławki dla wiernych.

Dania.Ribe.Katedra
Ribe. Katedra.

W kościele zachowały się nieliczne freski z lat 1300-nych. Ze średniowiecza pochodzą również pięcioramienne świeczniki, chrzcielnica, krzesła po obu stronach ołtarza.
W latach 1982 - 1987 absyda kościół została ozdobiona witrażami a nawa główna mozaiką i freskami. Autorem tych zdobień był Carl-Henning Pedersen (1913 - 2007).
Przy katedrze stoją, dwa pomniki. Przy wejściu do katedry stoi pomnik poety, twórcy wielu do dzisiaj popularnych psalmów, Hansa Adolfa Brorsona (1694 - 1764). Drugi pomnik wzniesiony został Hansowi Tausenowi (1494 - 1561), biskupowi Ribe od 1541 roku i postaci zasłużonej wprowadzeniu reformacji religijnej w Danii.
Rynek / Torvet
Trochę nieregularny, czworokątny, niezbyt duży rynek jest zdominowany dużą bryłą katedry. Wokół rynku znajduje się wiele zabytkowych budynków, wiele o konstrukcji szachulcowej.

Dania.Ribe.HotelDagmar
Ribe. Przy hotelu Dagmar.

Przy rynku od strony zachodniej znajduje się dom z 1582 roku, Porsborg. Obok niego stoi budynek z 1581 roku, w którym mieści się Hotel Dagmar i w piwnicy, w dawnym pomieszczeniu straży miejskiej, restauracja Vægterkælderen.
Tuż obok, na rogu ulicy Overdammen, w budynku o konstrukcji szachulcowej, z XVI wieku mieści się najstarsza karczma Danii, Weis Stue. Wyposażenie wnętrza karczmy pochodzi z roku 1704.
Po stronie południowej rynku stoi stary ratusz, / Det Gamle Rådhus oraz hotel Den Gamle Arrest, stary areszt, w którym pokoje mieszczą się w starych celach.
Latinskolen / Szkoła Łacińska, na rogu ulic Skolegade i Grydergade
Mieściła się tutaj szkoła w latach 1500 do 1856.
Ulica Puggaardsgade
Krzywa uliczka założona ok. 1200 roku. Przy tej uliczce stoi wiele zabytkowych domów.
Na rogu z ulicą Sønderportsgade stoi dom o konstrukcji szachulcowej z 1597 roku.
Dom o nazwie Taarnborg zbudowany został ok. roku 1550 dla szlachcica Olufa Munka. W Taarnborg mieściła się siedziba biskupa do 1868 roku.
Katedralskolen, szkoła, której obecne najstarsze budynki pochodzą z 1856 roku. W latach 1977 - 78 szkoła została rozbudowana. Początki szkoły katedralnej datują się na ok. 1145 rok, ale szkoła umiejscowiona była na początku w innym miejscu. Najstarszy budynek szkolny, Puggaard, pochodzi z ok. 1500 roku.
Ulica Sønderportsgade
Również na tej ulicy znajdują się zabytkowe budynki, pochodzące z początków lat 1600-nych. W domu na rogu z ulicą Bispegade znajduje się dom, w którym mieszkał krawiec Splid ze swoją żoną Maren. Maren została 9-tego listopada 1641 roku spalona na stosie poza miastem jako czarownica.
Na rogu z placem Von Støckens Plads stoi budynek starego ratusza. Budynek został zbudowany ok. roku 1500 na budynek dla prowadzenia handlu, następnie przebudowany na budynek mieszkalny i od 1709 roku przystosowany na ratusz miasta. Obecnie w dalszym ciągu mieszczą się w nim reprezentacyjne sale urzędu miasta.
Ulica Klostergade
Na Klostergade znajdują się domy pochodzące z lat 1600-nych. Są to najmniejsze domy w Ribe i uważa się, że w takich domach mieszkała większość mieszkańców Ribe. Najmniejszy dom o powierzchni 27 m kw. znajduje się pod numerem 26.
Sct. Catharinæ Kirke og Kloster /Kościół i Klasztor św. Katarzyny
Klasztor został założony przez dominikanów w 1228 roku. Kościół pochodzi z lat 1400-nych. Po reformacji pomieszczenia klasztorne wykorzystane zostały na szpital. W 1920 roku kościół został uratowany od zawalenia się. Obecnie pomieszczenia klasztorne zostały przystosowane na mieszkania dla osób samotnych (fundacja).
Ulica Neder-, Mellem- og Overdammen / ulica Stawowa: Dolnego Stawu, Średniego Stawu, Górnego Stawu
Ulica ta była i jest główną ulicą Ribe.

Dania.Ribe.Moelle
Ribe. Ribe Å.

Ulica biegnie po tamie zbudowanej na rzece Ribe Å. Tama dzieli strumień rzeki na 3 wąskie gałęzie z mocnym prądem wodnym. Na odnogach ustawione były koła młyńskie, które poruszały koła młynów zbożowych. Koła młyńskie są w dalszym ciągu czynne, jako atrakcja turystyczna. Wzdłuż długiej ulicy stały domy i dworki kupieckie. Przykłady tych domów można zobaczyć na Mellemdammen 16 i 18, Overdammen 1, 8, 10. Na Nederdammen 31 stoi najstarszy dom, który został zbudowany w latach 1486 - 1489.


Ribe. Przystań jachtowa.

Skibbroen / Pomost dla statków
W Ribe na rzece znajduje się przystań jachtowa. Dawniej w tym miejscu był port, z którego statki wypływały na Morze Północne (tutaj: Vesterhavet).
Stormflodssøjlen / Kolumna powodziowa, w porcie jachtowym
Na kolumnie zaznaczony jest poziom wody w latach, kiedy Ribe było zatapiane przez tzw. powódź sztormową. W roku 1634 taka powódź sztormowa zniszczył wiele domów i tysiące ludzi straciło życie.
Fiskergade / Ulica Rybacka
Bardzo urocza uliczka w pobliżu portu/przystani.
Riberhus Slotsbanke / ruiny zamku Riberhus
W północno-zachodniej części miasta znajdują się pozostałości po zamku z połowy lat 1100-nych. Jest tam fosa z wodą i wał ziemny oraz resztki ruin murów zamku. Legenda głosi, że król Waldemar Zwycięzca przywiózł z Czech królową Dagmar, żeby tutaj wziąć z nią ślub.
Muzea
Quedens Gaard, na rogu ulic Overdammen i Sortebrødregade, w czworokątnym dworku kupieckim z 1583 roku znajduje się muzeum miasta.
Ribes Vikinger, posiada zbiory z najdawniejszych czasów Ribe, z czasów wikingów.
Ribe Vikingecenter , rekonstrukcja siedliska wikingów.
Ribe Kunstmuseum / Muzeum Sztuki w Ribe, posiada zbiory duńskiej sztuki od połowy lat 1700-nych do dzisiaj. Są tam reprezentowane takie nazwiska jak: Thorvaldsen, Eckersberg, Købke, Anna Ancher, Krøyer i inni.


Okolica:

Mandø (wyspa) 15 km zach.


Deres reklame
(Wasza reklama)

Zakwaterowanie:

Noclegi


Inne strony o miejscowości:

Ribe Turistbureau.

Mapa Ribe wg Google Maps


Powrót do "Jutlandia Południowa"


Twardowska & Spangshus