- spangshus online - Turist i Polen Samfundsinfo

Fakta om Polen

(I nærværende kapitel bringes en række u d v a l g t e data. Hovedkilden er GUS (Polens Statistiske Departement))

Polen (officielt navn: Rzeczpospolita Polska) grænser mod flg. lande: Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine, Hviderusland, Litauen og Rusland. Desuden har Polen en lang nordgrænse mod Østersøen.

Geografi og klima:
Areal: 312.685 km2. - Kystliniens længde: 788 km.
Statsgrænsens længde: 3504 km
Gennemsnitlig højde over havet: 173 m.
Højeste punkt: Rysy (2499 m)
Højest liggende bebyggelse: Gubałówka (del af byen Zakopane) (1125 m)
Længste flod: Wisła ( 1047 km )
Længste kanal: Wieprz-Krzna (140 km)
Største sø: Śniardwy ( 113,8 km2 )
Dybeste sø: Hańcza (108,5 meter)
Største vandreservoir / kunstige sø (max. rumfang): Solina (472 hm3)
Største vandreservoir / kunstige sø (max. areal): Włocławek (70,4 km2) Skove og bevoksninger:
Skovenes samlede areal: 9.209.000 ha (2003)
Skovdækning (skove i procent af hele landets areal): 29,5 %
Landbrugsjord: 19.226.000 ha (2003)
Uopdyrket jord: 494.000 ha (2003)

Højeste og laveste lufttemperatur i tiden 1981-1997:
Maksimum: + 38 0 Celcius
Minimum: - 35,4 oCelcius

Administrativ opdeling:
(Ny opdeling med virkning fra 1.1.1999)
Amter: 16
Powiat'er (Distrikter): 314 (2002)
By-powiat'er (Store byer, der hver udgør et selvstændigt powiat): 66 (2002)
Kommuner: 2478 (2002)

Befolkning: (2002)
38.230.000
Heraf kvinder: 19.714.000
Befolkningstæthed:
122 pr. km2
Fødselsrate: 9,3 (pr. 1000 indb.);
Dødsrate: 9,4 (pr. 1000 indb.);
Nettotilvækst i promille: -- 0.1

Religion:
De største kirkesamfund (2001):
Antal troende:
Katolikker:
Den Romersk-katolske Kirke: 34.498.271
Den Græsk-katolske Kirke: 123.000
Ortodokse:
Den Polske Rettroende Kirke: 509.500
Protestanter:
Den Evangelisk-Augsburgske Kirke: 86.880
Andre:
Jehovas Vidner: 123.034

Byer:
De 18 største byer (2001)
(Byer med over 200.000 indb.):
Warszawa: 1.609.800 indb.
Łódź: 786.500
Kraków: 740.700
Wrocław: 634.000
Poznań: 572.000
Gdańsk: 455.500
Szczecin: 415.600
Bydgoszcz: 383.200
Lublin: 354.000
Katowice: 338.000
Białystok: 286.400
Częstochowa: 255.549 (2000)
Gdynia: 253.508 (2003)
Sosnowiec: 240.000
Radom: 228.516 (2003)
Kielce: 210.300
Torun: 205.400
Gliwice: 204.820 (2002)

Arbejdsmarkedet: (2002):
Arbejdsstyrken: 14.698.100
Arbejdsløse fordelt på mænd og kvinder:
Mænd: 48,8 %
Kvinder: 51,2 %
Arbejdsløshedsprocent: 20,6 % (2004)

Lønninger:
Gennemsnitlig månedsløn i 4.kvartal 2003: 2.276,84 zl

Økonomi:
Bruttonationalprodukt:
750.786 mill. złoty (2001)

Boligbyggeri:
Fuldført boligbyggeri i 2002:
Antal boliger: 47.482

Skolevæsen:
Antal skoler: (2002-03)
Grundskoleundervisning: 15593
Lavere sekundær undervisning: 6609
Højere sekundær undervisning (efterskoleniveau) (bl.a. fagskoler): 3652
Højere sekundær undervisning (bl.a. almene gymnasier): 7518
Eftergymnasiale uddannelser: 2857
Højere uddannelser: 377
Voksenundervisning: 3431

Antal elever/studerende: (2002-03)
Grundskolen: 2.983.000
Almene gymnasier: 258.300
Højere uddannelser: 1.800.500
Voksenundervisning: 369.500

Sundhedsvæsen: (2002)
Antal institutioner:
Almene hospitaler: 739
Psykiatriske hospitaler: 50
Sanatorier, helsecentre og andre institutioner: 410
Ambulatorier: 3895
Sengepladser:
Almene hospitaler: 188.038

Turisme: (2002)
Antal sengepladser på hoteller m.v. ialt: 602.300
Heraf: (antal sengepladser i tusinder)
Hoteller: 109,8
Moteller: 4,8
Pensionater: 13.9
Vandrerhjem: 24,4
Campingpladser: 26,0
Feriecentre: 209,8

Kultur:
Antal bøger og brochurer trykt i 2002: 19.250 titler
Oplag af bøger og brochurer trykt i 2002: 72,9 millioner eksemplarer
Antal folkebiblioteker: 8.800
Mindre lånesteder: 2.000
Bogbestand i folkebibliotekerne: 134,6 millioner bind

Landbrug: (2002)
Værdi af samlet landbrugsproduktion: 55019 millioner zloty
Værdi af samlet landbrugsproduktion pr. 1 ha landbrugsjord: 3256 zloty
Husdyrbestand:
Kvæg: 5533 tusinde, Svin: 18629 tusinde, Får: 345 tusinde

Fiskeri:
Fangst af fisk i tusinde ton i 2002:
Havfiskeri: 204,4
Ferskvandsfiskeri: 42,6

Historie:
Nogle få årstal:
966 - Kong Mieszko I antager den kristne tro
1364 - Kong Kazimierz Wielki grundlægger det Jagiellonske Universitet i Kraków, det daværende Polens hovedstad
1386 - Wladyslaw Jagiello, en litauisk prins, bliver gift med den polske dronning Jadwiga, hvormed det polsk-litauiske forbund er grundlagt.
1410: Den tyske Orden (Korsridderne) besejres i slaget ved Grunwald.
1569 : Polen og Litauen bliver én stat (Den polsk-litauiske union)
1655-56: Polen bliver invaderet af svenske tropper.
1791 - Det polske parlament, Sejmen, vedtager den polske stats grundlov
1795 - Stanislaw August Poniatowski, Polens sidste konge, træder tilbage efter den tredje deling af Polen
1795 - 1918: Polen eksisterer ikke på kort over Europa ( blev delt mellem Preussen, Østrig-Ungarn og Rusland).
1918 - Polen opnår igen status som selvstændigt land.
1939 - 1945: 2.verdenskrig. Polen besat af Tyskland og Sovjetunionen med katastrofale ødelæggelser og tab af menneskeliv til følge.
1947 - 1989: kommunistisk styre i Polen
1980 - politiske strejker i Polen
1989 - politisk systemskifte, den første demokratisk valgte regering efter krigen tager over i Polen
1999 - Polen bliver medlem af NATO
2004 - Polen bliver medlem af Den Europæiske Union.

Politik:
Den polske nationalforsamling er delt i to kamre: et underhus med lovgivende magt, Sejm, svarende til Folketinget, og et overhus: Senatet.
Den udøvende magt ligger hos statens præsident samt ministerrådet, der ledes af premierministeren.
Præsidenten vælges ved direkte valg og for en periode af 5 år.

Polens præsident mellem 1995 og 2005 var Aleksander Kwaśniewski. Ved præsidentvalget i 2005 valgtes Lech Kaczyński som Aleksander Kwaśniewski's efterfølger. Fra 23.december 2005 er Lech Kaczyński Polens præsident.

Premierminister er - fra 10.november 2007 - Donald Tusk.

Liste over premierministre i Polen efter 1989:
* VIII 1989 - XII 1990 Tadeusz Mazowiecki
* I 1991 - XII 1991 Jan Krzysztof Bielecki
* XII 1991 - VI 1992 Jan Olszewski
* VI 1992 - VII 1992 Waldemar Pawlak
* VII 1992 - X 1993 Hanna Suchocka
* X 1993 - III 1994 Waldemar Pawlak
* III 1994 - II 1996 Józef Oleksy
* II 1996 - X 1997 Włodzimierz Cimoszewicz
* X 1997 - X 2001 Jerzy Buzek
* X 2001 - Leszek Miller
* V 2004 - Marek Belka
* X 2005 - Kazimierz Marcinkiewicz
* VII 2006 - Jarosław Kaczyński
* XI 2007 - Donald Tusk

Internationalt kendte personer, der kommer fra Polen:
Fryderyk Chopin, komponist, pianist (1810-1849)
Joseph Conrad (Teodor Józef Konrad Korzeniowski), forfatter (1857-1924)
Copernicus (Mikołaj Kopernik), astronom (1473-1543)
Johannes Paul II (Karol Wojtyła), pave (1920-2005)
Ryszard Kapuściński, journalist og forfatter (1932-2007)
Tadeusz Kościuszko, general (1746-1817)
Witold Lutosławski, komponist (1913-1994)
Ignacy Paderewski, pianist, komponist, politiker (1860-1941)
Krzysztof Penderecki, komponist og dirigent (f. 1933)
Roman Polański, filminstruktør (f.1933)
Kazimierz Pułaski, general (1747-1779)
Henryk Sienkiewicz, forfatter (1846-1916)
Maria Skłodowska-Curie, fysiker og kemiker (1867-1934)
Karol Szymanowski, komponist (1882-1937)
Lech Wałęsa, fagforeningsleder, præsident (f.1943)


Rev. november 2007

Spangshus